حورالیسم!
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: نگین باهر(حورال) - یکشنبه ۱۳٩۱/٧/۳٠

وبلاگم به قدری رسمی ناک! بود که سنگین شد و تنها ماند و گرد و خاک گرفت.این روزها گرد و خاکش را می روبم و بر می گردم به نوشتن هایم.

هوای دور و برم زیادی سرد شده.باید کمی با خودم گرم بگیرم.

نگین باهر(حورال)
همین...حورال...با چه قدر ایهام!!!
کدهای اضافی کاربر :